In memoriam video

In memoriam video ili video sjećanje na dragog pokojnika može biti vrlo dirljiv i intenzivan podsjetnik na dragu Vam osobu.

Ako imate više snimki iz različitih perioda života ili samo fotografije, mi ih možemo lijepo zajedno montirati. Takav video možete imati samo za osobnu upotrebu, objaviti javno ili privatno na YouTube-u.

Ukoliko su Vaše snimke na starom filmu i to možemo prebaciti u digitalni oblik i onda montirati i napraviti video.

Cijena ove usluge ovisi o puno faktora i dogovara se posebno.

Primjer In memoriam videa